شهرکردِ بی‌آب الان خبرساز است اما فردا تهران

شهرکردِ بی‌آب الان خبرساز است اما فردا تهران

این روزها تجمع‌های اعتراضی مردم شهرکرد به خاطر قطع آب شرب شهرشان خبرساز است؛ اتفاقی که بر اثر سیل روی داده، سرچشمه پرآب کوهرنگ را گل‌آلود کرده و به مسیر انتقال آب صدماتی جدی وارد آورده تا حدی که بسیاری آب شربشان را از تانکرهای سیار تهیه می‌کنند یا مناطقی که به آب قابل خوردن

مداد مشکی

نرخ ارز