2 تجربه از سه کودتا

2 تجربه از سه کودتا

از کودتای 28 مرداد، 69 سال می‌گذرد. با اینکه پس از آن وقایعی چون انقلاب اسلامی رخ داد و شاه «باژگونی رهیده» را به طور قطعی  و همیشگی از مسند قدرت کنار زد، اما این باعث نشد تا واقعه کودتا در تاریخ معاصر از اهمیت بیافتد.   کودتای 28 مرداد 1332 در واقع سومین کودتا

مداد مشکی

نرخ ارز