بازرگانی از صمت می‌‌افتد؟ تکرار یک دور باطل

بازرگانی از صمت می‌‌افتد؟ تکرار یک دور باطل

طرح تشکیل وزارت بازرگانی با گذشت بیش از ۱۰ سال از ادغامش با وزارت صنایع و معادن، طی همین روزها قرار است در بهارستان بررسی شود.   پیش از این، تلاش دولت روحانی در مهرماه سال 98 منجر به شکسته‌شدن مقاومت نمایندگان مجلس دهم در برابر این درخواست شد. مجلس دهم البته نتوانست تا پایان

مداد مشکی

نرخ ارز