اینترنت از چین سوئیچ می‌شود یا آلمان؟

اینترنت از چین سوئیچ می‌شود یا آلمان؟

«وزارت ارتباطات فارغ از سروصداهای مربوط به طرح صیانت دارد کار خودش را می‌کند و این تازه اول راه است»؛ این گزاره‌ای است که اکثر کاربران اینترنت تصور می‌کنند و می‌گویند سرعت شبکه به شکل چشمگیری کاهش یافته است؛ این در حالی است که «عیسی زارع پور» در خصوص وضعیت کیفیت اینترنت در کشور گفته

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات