گره مذاکرات وین و پیش‌زمینه دیجیتالی

گره مذاکرات وین و پیش‌زمینه دیجیتالی

پس از روی کار آمدن دولت دموکرات در آمریکا و پیش از استقرار دولت جدید در تهران، مذاکرات وین بر سر احیای برجام، بخش مهمی از سیاست خارجی دو طرف را به خود اختصاص داده است.   اکنون بسیاری به گرهی که در مذاکرات ایجاد شده چشم دوخته‌اند؛ گرهی که دلایل ایجاد آن را باید

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات