داستان جنگ تیتانیومی آمریکا و شوروی در هوا

داستان جنگ تیتانیومی آمریکا و شوروی در هوا

در میانه جنگ سرد و به دنبال سرنگونی یک هواپیمای جاسوسی  U-2 متعلق به سازمان سیا بر فراز مرزهای شوروی که شوک بزرگی را به سیا و نیروی هوایی ایالات‌متحده وارد کرد رهبران نظامی این کشور به فکر توسعه هواپیمایی افتادند که می‌توانست همان توانایی را برای ارائه اطلاعات فضایی گسترده به سیاست‌گذاران ارائه ‌دهد

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات