در محضر استاد رمّال
پروین اروجی خبرنگار

در محضر استاد رمّال

سال ها پیش یک پزشک متخصص برای مداوای من نسخه جراحی پیچید و بر آن هم اصرار داشت. به توصیه دوستی که معتقد بود طب سنتی چاره ساز است و فردی به نام «آسید باقر حکیم» می تواند مرا مداوا کند، تصمیم به مراجعه گرفتم .   روز مقرر برای ویزیت فرا رسید. از میدان

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات