روحانی «آینه عبرت» رئیسی و پافشاری مجلس بر طرح کنترل اینترنت

روحانی «آینه عبرت» رئیسی و پافشاری مجلس بر طرح کنترل اینترنت

*رهبر انقلاب در آخرین دیدار با اعضای دولت روحانی از اعتماد به غرب انتقاد کرده و تصریح شد دولت آینده باید از این تجربه سود جوید.   *با وجود کارزار مجازی مخالفت با طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی»، اکثریت نمایندگان مجلس (۱۲۱ رای) آن را به کمیسیون ۱۸نفره‌ای حواله دادند تا در صورت

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات