رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی ایران ‎مامن

iranmaeman


  • شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
  • السبت ۱۰ صفر ۱۴۴۳
  • 2021 Saturday 18 September

جناب آقای دکتر عین الهی وزیر محترم بهداشت، درمان وآموزش پزشكی باسلام و احترام عطف به بخشنامه شماره  10091/300/د مورخ 3/6/1400  معاون بهداشت حضرتعالی در خصوص امكان استفاده از كارشناسان بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای در انجام وظائف مربوط به این كارشناسان درمراكز جامع خدمات سلامت بصورت مشترك ، قابل ادغام وقابل جایگزین باهم […]

جناب آقای دکتر عین الهی

وزیر محترم بهداشت، درمان وآموزش پزشكی

باسلام و احترام

عطف به بخشنامه شماره  10091/300/د مورخ 3/6/1400  معاون بهداشت حضرتعالی در خصوص امكان استفاده از كارشناسان بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای در انجام وظائف مربوط به این كارشناسان درمراكز جامع خدمات سلامت بصورت مشترك ، قابل ادغام وقابل جایگزین باهم به نحوی هریك از كارشناسان محیط و حرفه ای بتوانند كار یكدیگر را انجام دهند، به استحضار می رساند به دنبال صدور این بخشنامه که یادآور تکرار اتخاذ سیاست شکست خورده سال 75 می باشد، موجی ازنگرانی بین كارشناسان بهداشت محیط وحرفه ای شاغل ، دانشجویان درحال تحصیل وهمچنین بین اساتید هر دو رشته  بنا به دلائل زیر ایجاد نموده است. از اینرو اینجانبان اساتید ، كارشناسان و دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای مصرانه خواهانیم نسبت به لغو بخشنامه فوق و استفاده ازكارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای شاغل در شبكه های بهداشتی درمانی درجایگاه شغلی خود طبق سرفصل های مصوب شورایعالی برنامه ریزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی و نیز توجه به سوابقی همچون نامه شماره 14342/306د مورخ  9/11/1392مدیر کل وقت مرکز سلامت آقای دکتر ندافی دکترای بهداشت محیط در جواب درخواست بدنه کارشناسی بهداشت محیط آمل مبنی بر اینکه در پایش ها قادر به انجام امور تخصصی بهداشت حرفه ای در مراکز فاقد کارشناس بهداشت حرفه ای نیستند و مرکز سلامت نیز دخالت تخصصی در فعالیت متقابل بهداشت محیط وبهداشت حرفه ای را ممنوع اعلام  نموده بود،  دستور انقلابی مقتضی صادر فرمائید

 

  • بی توجهی به تفاوت ماهوی دو رشته بهداشت محیط و حرفه ای به نحوی كه طبق كوریكولوم مصوب شورایعالی برنامه ریزی اهداف وكاركرد هر دو رشته متفاوت بوده و رشته بهداشت محیط عمدتا طبق آئین نامه ماده 13 مواد خوردنی ، آشامیدنی ، بهداشتی و آرایشی ناظر برفعالیت درزمینه بهداشت آب، فاضلاب ، هوا ، پسماند ، پرتوها ، مسكن ، مبارزه با حشرات وجوندگان و… در اماکن عمومی ، اصناف ، بیمارستان ها و… بوده درحالیكه رشته بهداشت حرفه ای ناظر برفعالیت درزمینه حفظ ،تامین و ارتقای سطح سلامت شاغلین درمحیط های کاری اعم از صنعتی، کشاورزی، معادن ،بیمارستانی و…. بمنظور نظارت و ارزیابی عوامل زیان آور فیزیكی ، شیمیایی ، ارگونومیکی و بیولوژیك محیط كار و…… .می باشند كه این مهم بر اساس تکالیف قانونی و حاکمیتی مندرج بر فصل چهارم قانون کار و مصوبه شماره 11615ت 26734ه مورخ 21/06/1383 هیات محترم وزیران با عنوان آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می باشد که باشرح وظائف كارشناس بهداشت محیط طبق سرفصل این دوره متفاوت بوده  و با اهداف متفاوتی تربیت شده و قابل جایگزین باهم نیستند ومغایر با اهداف مندرج دردفترچه شغلی و سرفصلهای مصوب شورایعالی برنامه ریزی وزارت متبوع و قوانین بالادستی می باشد

  • تکالیف قانونی و حاکمیتی واگذار شده به بازرسان بهداشت حرفه ای که گزارشات آنان را در جایگاه گزارش ضابطین قوه قضائیه تلقی می نماید(طبق ماده 101 قانون کار) قابل واگذاری و تفویض به سایر رشته های بهداشتی نمی باشد و این مهم  طبق رای شماره 407 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 03/05/1396  حتی استفاده از پیشوند ضابطین دادگستری جهت کارشناسان بهداشت محیط غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات وزارت متبوع عنوان شده است. از این رو به تبع بكارگیری كارشناسان این دو رشته به جای هم ضمن غیرقانونی بودن آن، به دلیل ناآشنایی آنان باحوزه تخصصی خود طبیعتأ كیفیت نظارت و بازرسی افت قابل توجه كرده و چه بسا منجر به خطاهای كارشناسی متعدد گردیده كه تبعات و عوارض قانونی آن گریبان گیر مردم ، مسوولین و بازرسان این دو حوزه خواهد شد

 

  • اشغال تدریجی پست های سازمانی كارشناسان بهداشت حرفه ای در مراكز جامع خدمات سلامت و شبكه های بهداشتی درمانی توسط كارشناسان بهداشت محیط به استناد این بخشنامه به نحوی که همچون دهه 70 به بهانه کوچک سازی دولت فقط نسبت به ادغام در این بخش اقدام گردید بر خلاف سایر بخش های معاونت بهداشتی که برعکس نیز گسترش قابل توجهی داشتند. بعنوان نمونه با اتخاذ این سیاست طی این سالها تعداد نیروهای بکارگیری شده در حوزه بهداشت محیط را از حدود 670 نفر به 8000 نفر افزایش پیدا کرد و این مساله در خصوص بهداشت حرفه ای به 2500 نفر افزایش یافت . همین مساله موجب نارضایتی كارشناسان بهداشت حرفه ای  را فراهم نموده است.بدیهی است تکرار این ظلم در صورت اجرای بخشنامه مذکور اجتناب ناپذیر نخواهد بود.

  • در کشورهای پیشرفته بحث بهداشت حرفه ای هر روز در حال تخصصی تر و جزئی تر شدن است که نشان از اهمیت موضوع می باشد و مساله ای بنام ادغام آنهم در یک رشته غیرمرتبط محلی از اعراب ندارد. بعنوان نمونه در آمریکا سازمان های دولتیOSHA جهت قانون گذاری و نظارت بر اجرای صحیح بهداشت حرفه ای و NIOSH جهت انجام تحقیقات بمنظور تولید علم و استانداردسازی علمی در این حوزه رسالت دارند. در حالیکه سازمان NCEH یا مرکز ملی بهداشت محیط بطور کلی مجزا از NIOSH  می باشد . در انگلیس سازمان دولتی HSE (Health and Safety Executive)  یا «هیات اجرایی ایمنی و بهداشت» که با واژه  ایمنی، بهداشت و محیط زیست اشتباه گرفته می شود جهت قانون گذاری و تحقیقات و جمع آوری آمار در زمینه بهداشت حرفه ای می باشد. درکره جنونی  سازمان دولتی KOSHA  (Korea Occupational Safety and Health Agency ) بطور مستقل در زمینه بهداشت حرفه ای مشغول فعالیت می باشند که نشان ازاهمیت توجه به جایگاه تخصصی و علمی دران کشورها دارد.

 

  • طبق ماده 93 قانون کار و آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تصدی جایگاه مسئول بهداشت حرفه ای در آن کمیته در کارگاه های مشمول ماده 85 قانون کار صرفا جهت کارشناسان بهداشت حرفه ای رسمیت قانونی دارد و لاغیر و ابلاغ این بخشنامه ضمن مخدوش نمودن این جایگاه در بخش های خصوصی و دولتی ، زمینه سوء استفاده کارفرمایان در بکارگیری افراد با تخصص های غیر و بروز اختلافات و درگیری های قضایی برای بازرسان بهداشت حرفه ای بمنظور ممانعت از بروز این تخلف قانونی را فراهم می سازد و مسلم  نارضایتی شدید دانشجویان شاغل به تحصیل و نگرانی از آینده شغلی شان را به دنبال خواهد داشت.ازطرفی طبق ماده100قانون کار – كلیه بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه‌ای ، دارای كارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر كار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی هستند كه هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین كارگاه ارائه شود . آیا وزارت بهداشت قانونا قادراست کارت بازرسی رابرای کارشناسا ن بهداشت محیط با امضا وزیر صادر نماید؟ مسلم بدلیل فقدان قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ، خیر.

 

 

پیشاپیش از دستور مساعدی كه دراین خصوص صادر می فرمایید تشكر و قدردانی می نماید.

 

جمعی از اعضای هیأت علمی، كارشناسان و دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای

 

رونوشت:

-دبیر محترم شورایعالی برنامه ریزی وزارت متبوع جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی منضم به تصویر بخشنامه مورد اشاره

 

-جناب آقای دكتر رئیسی  معاون محترم بهداشت وزارت متبوع جهت استحضار ودستور اقدام مقتضی

 

-جناب آقای دكتر جنیدی رئیس محترم مركز سلامت محیط وكار وزارت متبوع جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی

آیا این محتوا را می پسندید ؟!
بله
تقریبا
خیر

اخبار مرتبط

نظراتحالت شب

حالت شب

نرخ ارز

آب و هوا