تاریخ انتشار : شنبه 8 شهریور 1399 - 16:12

امام حسین حقیقی

امام حسین (ع) حقیقی کیست؟ او آن روزگار چندان مرید نداشت و امروز هم ندارد…

 

سخنرانی مهدی دانشمند؛ ۲۰ شهریور ۹۷ ، حسینیه ۱۴ معصوم شهر میبد استان یزد