تاریخ انتشار : چهارشنبه 30 مهر 1399 - 17:05

بازی‌های دیجیتالی که نباید سراغشان رفت

فراگیر شدن ماجرای مومو در واتساپ باعث شده بار دیگر نگاه‌ها به معضلات و پیامدهای بازی‌های دیجیتال دوخته شود.