تاریخ انتشار : یکشنبه 9 شهریور 1399 - 17:22

عزاداری خاص بصره

عزاداری و مناسک خیابانی مردم شهر بصره در جنوب عراق- روز هفتم محرم ۱۴۴۲ هجری

 

 

 

با سپاس از ناصر غضنفری بخاطر ارسال این فیلم