تاریخ انتشار : چهارشنبه 15 مرداد 1399 - 17:52

لحظه‌ای از انفجار بیروت که به ثبت رسید

نجات معجزه‌آسای کودکان یک خانواده لبنانی از موج انفجار بیروت