تاریخ انتشار : پنجشنبه 31 تیر 1400 - 16:10

مظاهرات سلمیه

خواسته مردم خوزستان مشخص است؛ آب باشد و هوا و حداقل‌های زندگی برای خودشان و دام‌هایشان