تاریخ انتشار : یکشنبه 6 تیر 1400 - 0:15

واکسن کرونا به قیمت…

در ادامه نابسامانی مراکز تزریق واکسن کرونا و در میان تصاویر تجمع سالمندان در مراکز واکسیناسیون، برخورد شدید یک مامور نیروی انتظامی با برخی سالمندان و هل دادن و انداختن آن‌ها پربازتاب شد.