تکرار در تاریخ کرونا!

تکرار در تاریخ کرونا!

چند ماه بعد از سویه چینی که از پاییز ۲۰۱۹ اولین امواج مبتلایان و قربانیان را در این کشور و سراسر جهان بر جای گذاشت، گونه انگلیسی پرچمدار وحشت در دنیای کرونا زده شد.   به گزارش ایران مامن، حالا باز تاریخ به نوعی تکرار شده و بعد از بازتاب وحشت از قرنطینه عظیم شانگهای،

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات