ارسال نامه به بنیاد مستضعفان برای بسته های معیشتی دست فروشان

ارسال نامه به بنیاد مستضعفان برای بسته های معیشتی دست فروشان

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از ارسال نامه به بنیاد مستضعفان برای ارائه بسته معیشتی به دستفروشان ویژه روزهای پایانی سال خبر داد.   به گزارش ایران مامن، زهرا نژاد بهرام درباره ارسال نامه به رئیس بنیاد مستضعفان جهت حمایت از دستفروشان پایتخت گفت: سال گذشته ویروس کرونا در آستانه نوروز سبب آسیب بسیاری

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات