کاش می‌شد بروند در شهر خودشان زرنگ‌بازی دربیاورند!

کاش می‌شد بروند در شهر خودشان زرنگ‌بازی دربیاورند!

شب گذشته شبکه پنج تلویزیون درباره یک شغل جدید در پایتخت گزارشی کوتاه داشت.   بر اساس این گزارش، عده‌ای با شگردهای خاص، در خیابان‌های شلوغ تهران جای پارک گرفته و بعد با قیمت بیش از ۳۰ هزار تومان یا ساعتی ۱۰ هزار تومان به مردم واگذار می‌کنند.   علاوه بر این، عده ای از

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات