اداره مهاجرت و گمرک آمریکا چگونه تخلیه اطلاعاتی می‌کند؟

اداره مهاجرت و گمرک آمریکا چگونه تخلیه اطلاعاتی می‌کند؟

تحقیقات دوساله مرکز حقوقی دانشگاه «جورج تاون» نشان می‌دهد اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE)  یک سیستم نظارت دیجیتال گسترده در اختیار دارد که امکان دسترسی به اطلاعات شخصیِ غالب شهروندان این کشور را ممکن می‌سازد.   بر اساس تحقیقاتی که در این مرکز حقوقی انجام شده زیرساخت جستجو و نظارت اداره مهاجرت و گمرک

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات