درخواست ایراد مطالبات مدافعان سلامت از تریبون نماز جمعه

درخواست ایراد مطالبات مدافعان سلامت از تریبون نماز جمعه

«ائمه محترم جمعه سراسر کشور! فرصتی برای بیان مطالبات مدافعان سلامت در تریبون نماز جمعه فراهم کنید» عنوان مطلبی است که «محمدرضا سقائیان فرد» در اختیار ایران مامن قرار داده و شرح آن در ادامه آمده است:   جناب حجت الاسلام حاج علی اکبری رئیس محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه   ائمه محترم جمعه سراسر

مداد مشکی

نرخ ارز