چرا حق نداریم خودکشی کنیم؟

چرا حق نداریم خودکشی کنیم؟

۱- باید اعتراف کنم در نوجوانی وقتی برای اولین بار «زهره فکور صبور» را در تلویزیون دیدم به زیبایی بی حد او رشک بردم. به نظرم زنی بی‌نقص و جذاب می‌آمد که لابد استحقاق خوشبختی بیشتری را نسبت به سایر زنان دارد و حالا او خودکشی کرده است در حالی‌که آخرین آرزویش زیستن در ابعاد

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات