درگیری‌ مرزی با طالبان و سوءمحاسبات اطلاعاتی

درگیری‌ مرزی با طالبان و سوءمحاسبات اطلاعاتی

«اختلاف مرزی بین مرزنشینان موجب تیراندازی در حوزه مرز سیستان شد که با هماهنگی مرزبانان دو طرف موضوع مدیریت شده و پایان یافت.» ؛ این اظهارنظر رسمی از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره درگیری‌های بود که روز چهارشنبه دهم آذرماه در مرز ایران و افغانستان رخ داد.   همزمان با این اطلاع‌رسانی رسمی درباره

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات