شفا به قیمت جان

شفا به قیمت جان

این روزها که یک سرماخوردگی ساده برای هر بیمار دست‌کم 200 هزار تومان آب می‌خورد، بیماران خاص با رنج‌های به مراتب بزرگتری برای تامین نیاز دارویی خود مواجه هستند؛ کمبود یا نبود دارو.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات