مرگ‌های الکلی؛ مسمومیت سریالی، سازمان‌یافته یا …؟

مرگ‌های الکلی؛ مسمومیت سریالی، سازمان‌یافته یا …؟

همانند غائله مسمومیت‌های مدارس، طیفی مرگ‌های الکلی را سازمان‌یافته خوانده و حتی سناریوهایی مبنی بر عمدی بودن آن مطرح کرده‌اند؛ سناریوهایی که البته شبکه‌هایی مانند ایران‌اینترنشنال هم زیر بار ریسک طرح آن نرفتند.

مسمومیت‌های دانش‌آموزی در مرحله نقاهت

مسمومیت‌های دانش‌آموزی در مرحله نقاهت

به گزارش وزارت کشور در بین دستگیرشدگان افرادی با انگیزه‌های معاندانه و با هدف ایجاد رعب و وحشت در مردم و دانش‌آموزان و برای تعطیلی مدارس و ایجاد بدبینی نسبت به نظام وجود دارند كه تحقیقات از این افراد جنایتكار از جمله كشف ارتباط احتمالی آنان با سازمان‌های تروریستی منافقین و... مورد تحقیق و بررسی است.

بچه‌هایی که هنوز کشته نشده‌اند

بچه‌هایی که هنوز کشته نشده‌اند

خبر کشته شدن کودک 2ساله در ورزنه همراه شد با شایعه مرگ دختری دانش‌آموز در پاکدشت که روابط عمومی آموزش و پرورش استان تهران آن را دروغ‌پراکنی رسانه‌های معاند دانست

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات