مسکن مهر می‌خریم یا ملی؟

مسکن مهر می‌خریم یا ملی؟

مسکن از درشت‌ترین اقلامی است که طی یک دهه قیمت آن پرکشید و از دسترس خرید میلیون‌ها نفر خارج شد.   منتقدان دولت می‌گویند ریشه نابسامانی اوضاع مسکن، عملکرد فاجعه‌بار دوره وزارت «عباس آخوندی» است که از ابتدا با «انبوه‌سازی» مخالف بود، پروژه «مسکن مهر» را «مزخرف» می‌‌دانست و «مسکن اجتماعی» هم از حد حرف

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات