قتلگاه ترکیه

قتلگاه ترکیه

ترکیه این روزها غیر از مداخلات تحریک‌آمیز در کشمکش‌های میان ایران و جمهوری آذربایجان و اعتراضات مخالفان اردوغان به سیاست‌های دولت و افت شدید ارزش لیر، بخاطر حواشی مربوط به ایرانی‌ها هم توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.   چند روز پیش تصاویر تاسف‌باری از یورش نزدیک به ۶ هزار ایرانی به کنسرت

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات