ترامپ چطور از پا درآمد؟
مهدی محمودی

ترامپ چطور از پا درآمد؟

  ترامپ از همان زمان که احتمال دستکاری و ابهام در آرای پستی را مطرح کرد قافیه را باخته بود تا بگوید شکستش در میدان اصلی مبارزات سیاسی نبوده و اگر این فرصت و جرات را یافت به طور جدی مدعی شود تقلب رخ داده است.   در اصل، دموکرات‌ها انتخابات را نبردند بلکه این ترامپ

ترامپ چطور از پا درآمد؟

ترامپ چطور از پا درآمد؟

ترامپ از همان زمان که احتمال دستکاری و ابهام در آرای پستی را مطرح کرد قافیه را باخته بود تا بگوید شکستش در میدان اصلی مبارزات سیاسی نبوده و اگر این فرصت و جرات را یافت به طور جدی مدعی شود تقلب رخ داده است.   در اصل، دموکرات‌ها انتخابات را نبردند بلکه این ترامپ

پیروزی ترامپ دیگر قطعی نیست
مهدی محمودی

پیروزی ترامپ دیگر قطعی نیست

اوضاع ترامپ با یک سال پیش که پیروزیش قطعی بود خیلی فرق کرده است. نتایج نظرسنجی‌های امسال نسبت به انتخابات ۲۰۱۶ واقعیتر است.   در انتخابات قبل، بسیاری از رای‌دهندگان که قصد داشتند به هیلاری کلینتون رای بدهند به ویژه قشر خاکستری و افرادی که مردد بودند در لحظات آخر رای خود را تغییر دادند

ترامپ نهایتا ۵۰درصد شانس بُرد دارد

ترامپ نهایتا ۵۰درصد شانس بُرد دارد

«مهدی محمودی» می‌گوید اوضاع ترامپ با یک سال پیش که پیروزیش قطعی بود خیلی فرق کرده است.   این کارشناس روابط بین‌الملل به ایران‌مامن می‌گوید: نتایج نظرسنجی‌های امسال نسبت به انتخابات ۲۰۱۶ واقعیتر است.   در انتخابات قبل، بسیاری از رای‌دهندگان که قصد داشتند به هیلاری کلینتون رای بدهند به ویژه قشر خاکستری و افرادی

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات