فتوای رهبری و گشت کرونایی سپاه برابر موج چهارم

فتوای رهبری و گشت کرونایی سپاه برابر موج چهارم

دو‌ هفته‌ای است موج سوم کرونا در ایران شروع شده و در آن روزانه بیش از ۲۵۰ نفر بنابر آمار رسمی جان می‌بازند.   البته با توجه به اظهاراتِ تازه «ایرج حریرچی» معاون وزیر بهداشت این رقم حداقل به ۵۰۰ نفر می‌رسد.   علاوه بر تکرار پیاپی این واقعیت از سوی مسئولان بهداشتی که بیمارستان‌ها

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات