سندروم علی دایی

سندروم علی دایی

مرد جوانی که برای اهداء کلیه به پزشک مراجعه کرده بود تعریف می‌کرد که سال‌ها یک تنه نان‌آور خانواده‌ای پرجمعیت بوده‌ است. مشاغل خوب و پر‌درآمدی داشته اما حالا نه خانه‌ای دارد و نه پس‌اندازی. قوانین نانوشته‌‌ی خانوادگی او را واداشته تا هزینه‌ی افرادی را بپردازد که به ندرت بر سر شغل و کار خود

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات