اجباری؛ بیست و چهاری

اجباری؛ بیست و چهاری

بعد از اینکه در سال ۱۳۰۴، یعنی نخست وزیری پهلوی اول نظام وظیفه اجباری شد نفر راهی سربازی می‌شد به طوری که گاه ۲سال تمام هیچ خبری به خانواده‌اش نمی‌رسید. اگر زنده می‌ماند به شهر و ولایتش برمی‌گشت و خیلی از ما این ماجرا را شنیده‌ایم.   به گزارش ایران مامن، اداره سرمایه انسانی سرباز

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات