احیای برجام و خان هفتم: «تضمین آمریکایی»

احیای برجام و خان هفتم: «تضمین آمریکایی»

نمایندگان کشورهای حاضر در مذاکرات وین یکصدا از پیشرفت در فرایند احیای برجام سخن می‌گویند. به گفته «علی باقری کنی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه، بعد از هفته‌ها مذاکرات فشرده، بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک شده‌ایم اما تا وقتی درباره همه‌چیز توافق نشده باشد، درباره هیچ چیز توافق نشده است.   به

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات