زیر ماسک بانکدارهای متشخص

زیر ماسک بانکدارهای متشخص

تصویری که سوئیسی‌ها از سیستم بانکداری خود در سراسر جهان ایجاد کرده‌اند، امانتداری و رازداری مطلق در خصوص دارایی‌ و سرمایه‌هایی است که به بانک‌های این کشور سپرده می‌شود. ماجراهای مربوط به موسسه «کردیت سوئیس» (CREDIT SUISSE) به عنوان یکی از قدرتمندترین شرکت­ های بانکی جهان اما این تصویر را به طور عجیبی تحت تاثیر

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات