سلاطین فوتبال را چرا به دادگاه نمی‌کشید؟

سلاطین فوتبال را چرا به دادگاه نمی‌کشید؟

خبر فاجعه‌بارتر از آن است که بتوان برای آن عنوانی انتخاب کرد. فوتبال ایران به پرداخت بیش از ۶ میلیون یورو غرامت در پرونده «مارک ویلموتس» محکوم شده است یعنی نزدیک به ۱۷۰ میلیارد تومان. این تازه غیر از ۲ میلیون یورو دستمزدی است که به مربی بلژیکی داده شد تا تیم ملی فوتبال را

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات