تسلیحات اطلاعاتی آمریکا برای زمین‌گیر کردن روس‌ها در شرق اوکراین

تسلیحات اطلاعاتی آمریکا برای زمین‌گیر کردن روس‌ها در شرق اوکراین

به گزارش ایران مامن، دولت بایدن روند ارائه اطلاعات محرمانه به نیروهای اوکراین در میانه جنگ با روسیه را تسریع کرده است. اظهارات مقام های آمریکایی نشان می دهد اطلاعات دقیقی از آینده تحرکات نیروهای روسیه و طرح های مخفی آن‌ها به خصوص برای نبرد در منطقه دونباس (شرق اوکراین) در اختیار کی‌اف قرار گرفته

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات