کابوس کم آبی و خاموشی در ماه انتخابات

کابوس کم آبی و خاموشی در ماه انتخابات

*مسئله کم آبی و متعاقب آن کمبود برق و بروز خاموشی در حال تشدید است. مراجع مربوطه هشدار می‌دهند با خشکسالی متوسط تا بسیار شدید در کشور روبه‌رو شده‌ایم. بارش‌ها در ایران طی فروردین و اردیبهشت حدود ۶۰ درصد کمتر از نرمال بود و تا اواخر تابستان بارش چندانی در کشور نخواهیم داشت.   *خاموشی

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات