عاشورا و ۲۸ مرداد؛ تصادف ۲ کودتا و قیاس ۲ جامعه

عاشورا و ۲۸ مرداد؛ تصادف ۲ کودتا و قیاس ۲ جامعه

برای اولین بار در طول تاریخ، سالگرد وقایع خاص ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ خورشیدی با دهم محرم سال ۶۱ قمری با هم تقارن یافته است؛ دو روز سرنوشت‌ساز که اولی سیر تاریخ معاصر ایران و دومی در سطحی وسیع حیات جهان اسلام را تغییر داد.   مقصود از این یادداشت کوتاه به هیچ وجه قیاس

کودتای ۲۸ مرداد و ادامه مشکلات ما در دولت و ملت‌سازی

کودتای ۲۸ مرداد و ادامه مشکلات ما در دولت و ملت‌سازی

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از جمله وقایع مهم تاریخ معاصر ایران است که هنوز پس از گذشت سال‌ها از وقوع آن، زوایای پیدا و پنهان بسیاری دارد. علاوه بر عوامل و کانون‌های داخلی قدرت، نقش دولت آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد قابل انکار نیست چرا که این دولت علاوه بر همکاری با انگلیس، تامین هزینه‌های

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات