عملیات «اطلاعات انسانی»؛ زنان علیه زنان

عملیات «اطلاعات انسانی»؛ زنان علیه زنان

اطلاعات انسانی یا HUMINT نقش مهمی در عرصه اطلاعات ‌و امنیت ملی به ویژه در ارتش ایالات‌متحده دارد. این نقش چه در برابر دشمنان سنتی دولت-ملت باشد و چه در برابر تهدیدهای جدیدتر و برجسته‌تری مانند شبکه‌های تروریستی یا امنیت سایبری به دلیل غلبه قاطع نقش عامل انسانی حتی در جنگ‌های امروزی نیز همچنان به

مداد مشکی

نرخ ارز