تاریخ انتشار : شنبه 26 مهر 1399 - 12:48

🌏 ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷؛ سال‌هایی که اقتصاد نفتی ایران بین ۱۳ قدرت برتر جهان قرار داشت

🌏 ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷؛ سال‌هایی که ایران بین ۱۳ قدرت برتر اقتصادی جهان قرار داشت

🔸نمایی از خیز برداشتن چینی‌ها برای جلو زدن از آمریکا. چین تا ۱۹۹۵ سیزدهم هم نبود!

🔸نگاهی به روند پنجاه‌ساله تغییر نمودار صادرات ۱۳ قدرت برتر اقتصادی جهان