انقلاب کرونا در اخلاق و اجتماع؟

انقلاب کرونا در اخلاق و اجتماع؟

زندگی همه ما این روزها تحت تأثیر کرونا است. حالا دیگر خطر و بحران در یک نقطه نیست، تا گروهی که خارج از بحران هستند، کمیته‌ای برای امدادرسانی تشکیل دهند. حالا همه جهان بحران‌زده هستند و از کمبود امکانات، ‌فقر اقتصادی ناشی از کرونا و کمبود وسایل بهداشتی رنج می‌برند. آیا کرونا می‌تواند مثل همه

مداد مشکی

نرخ ارز