چرا زندگی دیگر مزه‌ای ندارد؟

چرا زندگی دیگر مزه‌ای ندارد؟

عجله داریم و برخی از مواقع علت این تعجیل برای زود رسیدن را نمی‌دانیم؛ هر چند بازهم وقت کم می‌آوریم. یکی از ویژگی‌های زندگی امروز همین سرعت است. شتاب زمان در کنار تعدد کارهای مختلفی که به طور ناقص می‌خواهیم انجام دهیم، یکی از مواردی است که باعث شده زندگی ما «فست فودی» شود.  

بازی‌های عصر کودکی و مابقی نسخه‌های رفع اضطراب

بازی‌های عصر کودکی و مابقی نسخه‌های رفع اضطراب

فرزندان ما برای مقابله با اضطراب، به پرورش تکنیک‌های روبرو شدن با بحران نیاز دارند.   صحبت کردن با آن‌ها، در میان گذاشتن احساسات، نوشتن درباره احساسات، استفاده از هنر در ابراز احساسات، آموزش و استفاده از ذهن‌آگاهی برای تمرکز و حفظ آرامش کودکان و ایجاد محیطی شاد، روش‌هایی برای حمایت از کودکان در این

مداد مشکی

نرخ ارز