غیبت مشکوک روحانی و هیاهوی محاکمه او

غیبت مشکوک روحانی و هیاهوی محاکمه او

*در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از چینش جدید روسای سه‌قوه، رئیسی در این جلسه حاضر شد تا به غیبت چندساله مقام ریاست‌جمهوری در مجمع خاتمه دهد. برگزاری جلسه مجمع بهانه‌ای شد تا برخی این سوال را مطرح سازند که چرا حکم عضویت روحانی در مجمع صادر نشده است.   *پس از آنکه

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات