مناقشه سیاسی-سایبری بر سر «دیاسپورا»ی ایرانی

مناقشه سیاسی-سایبری بر سر «دیاسپورا»ی ایرانی

در ارتباط با موضوع ایرانیان خارج از کشور یکی  از ادعاهای پرتکرار رسانه‌ها و منابع غربی، تلاش تهران برای اشراف اطلاعاتی بر جوامع خارج از کشور و رسوخ به این جوامع با شیوه‌های گوناگون بوده است.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات