امنیت زن؛ ابتذال بجای مطالبه

امنیت زن؛ ابتذال بجای مطالبه

انتشار ویدئویی از آزار خیابانی یک دختر در پیاده‌روهای مشهد با عنوان «این فیلم ترسناک است» سبب شده تا پاره‌ای با زنِ بازیگر این ویدئو -که سازندگان مدعی دوربین مخفی بودن آن هستند – همذات پنداری کنند.   به گزارش ایران مامن، بسیاری از دانشجویان معماری مشهد در فضای مجازی مدعی شده‌اند، سازنده ویدئو خود

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات