چماق و هویج دلار و یارانه

چماق و هویج دلار و یارانه

جهش تاریخی دلار و سقوط کانال ۳۶ هزار تومانی طی روزهای گذشته باعث شد تا نگاه‌ها تا حدی از مسائل سیاسی و اجتماعی به بحران اصلی که گریبان کشور را گرفته یعنی ریزش مداوم و مزمن ارزش ریال دوخته شود.   اظهارنظرها درباره جهش دلار متعدد است. روزنامه صداوسیما نوشته موفقیت دولت در حذف دلار۴۲۰۰

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات