ادامه تجمعات کارگری و شوک دوپینگ رزمی‌کاران ایرانی

ادامه تجمعات کارگری و شوک دوپینگ رزمی‌کاران ایرانی

*دومین تجمعات صنفی کارگران صنایع نفت و پتروشیمی طی یک سال گذشته که تحت عنوان کمپین ۱۴۰۰ از ۲۹ خرداد آغاز شده، گسترش یافته و آخرین حلقه آن را کارگران یک گروه پیمانکاری در پالایشگاه اصفهان شکل‌داده‌اند.   *مدیر روابط عمومی پالایشگاه تهران با رد موضوع اخراج ۷۰۰ نفر از کارگران این پالایشگاه تایید کرده

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات