عقده‌ای که از پشت نیمکت‌ها گلوگیر می‌شود

عقده‌ای که از پشت نیمکت‌ها گلوگیر می‌شود

ده‌ها هزار نفر دانش‌آموز در کشور ما حتی حقوق اولیه و بدیهی آموز‌شی‌شان قابل قیاس با اتباع بیگانه هم نیست و این یعنی بی‌عدالتی که از کودکی رشد کرده و معلوم نیست چه سرانجامی به بار خواهد آورد

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات