صداهای ضدچینی به هیچ جا نرسید

صداهای ضدچینی به هیچ جا نرسید

۶سال بعد از سفر «شی جین پینگ» رهبر چین به ایران (اوایل بهمن ۹۴) که در آن برنامه جامع همکاری مورد توافق پکن و تهران قرار گرفت، سرانجام سند توافق راهبردی ۲۵ ساله دو طرف وارد مرحله اجرایی شد.   به گزارش ایران مامن، این خبر را چینی‌ها در ابتدای هفته جاری و زمانی که

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات