چرا تعطیل شد و آیا دوباره تعطیل می‌شود؟
گمانه‌زنی‌ها درباره تعطیلی سه‌روزه میانه تابستان

چرا تعطیل شد و آیا دوباره تعطیل می‌شود؟

زمزمه‌هایی در شبكه‌های اجتماعی شكل گرفت كه دولت با هدف تغییر حامل‌های انرژی رای به تعطیلی دو روزه داده است.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات