وضعیت قرمز در شرق اروپا؛ مهمترین درس‌ بحران اوکراین برای ایران

وضعیت قرمز در شرق اروپا؛ مهمترین درس‌ بحران اوکراین برای ایران

اصرار مقامات کی‌ف بر استفاده از تهدید پیوستن به ناتو و خویشتنداری نکردن در منطقه‌ی موردِ مناقشه‌ی «دونباس» در شرق اوکراین، این فرصت را به «ولادیمیر پوتین» داد تا در سخنرانی دیشب خود تلویحا اوکراین را امتداد قلمرو روسیه تقلی و ضمن به رسمیت شناختن مناطق دونتسک و لوهانسک، دستور ورود نیروهای نظامی کشورش را

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات