اسفند امیدبخش و نوروز مفرح!

اسفند امیدبخش و نوروز مفرح!

اسفندماه امسال و عیدِ پیش‌رو از بسیاری جهات با قبل متفاوت است گویی طبقات جامعه کِش آمده و حالا خط فقر دست نیافتنی شده است.   به گزارش ایران مامن، اواسط بهمن‌ماه بود که نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت وضعیت حقوق طوری شده که افزایش ۱۰۰ درصدی مزد کارگران هم نمی‌تواند آن‌ها را

مداد مشکی

نرخ ارز